Thursday, January 7, 2010

Vote Wisely

Sa ilang dekadang nagdaan may isang kandidato na matagal ng tumatakbo ngunit hanggang ngayon ay hindi pa rin nananalo. Hindi napapansin ang mga kaya niyang gawin o mga pangakong maaaring matupad. Totoo nga bang nakalimutan na natin na maaari nya tayong tulungang bumangon muli sa pagkalugmok ng ating bayan. Ang napapansin na lamang ba natin ang mga makabagong paraan ng pagkandidato. Dapat nating simulan ngayon na baguhin ang ating kapalaran sa pamamagitan ng ating boto.

Dahil sa year-end post ko at sa comment ni ARDYEY at sa poster na ginawa ni Ed. E. ay naisipan ko itong entry na to sa aking blog.


Natuwa ako sa poster na toh, subalit ang katotohanan ay kailan nga ba tayo bumoto ng tama? Kailan nga ba natin ginamit ng tama ang ating kapangyarihang bumoto? Nagpapa-impluwensya lang ba tayo sa mga TV ad nila o sa mga kasikatan nila?

Sana sa darating na halalan, "Vote WISELY".