Sunday, May 23, 2010

Suungin ang Mt. Pinatubo


Dahil sa pangarap ko talagang makapaglibot sa maraming lugar sa Pilipinas hanggat buhay pa ako, ginawa kong panata ang makalibot sa iba’t ibang parte ng Pilipinas ng magsimula ang 2010. At nang magsimula nga ang taong ito ay puro gala na ako sa iba’t ibang lugar, may mga pamilyar na lugar subalit may mga lugar pa rin na hindi pa napupuntahan.
Para sa taong ito, kakaibang bakasyon ang aking pinatulan. Ang pag-akyat ng bundok. Hindi gaya ng tipikal na pagpunta sa mga sikat ng dalampasigan upang maligo. Eto ang mas maituturing ko na bakasyon.